Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd PKP Cargo publikuje prognozy i proponuje dywidendę

Udostępnij

Zarząd PKP Cargo zaproponował, aby na dywidendę przeznaczyć kwotę prawie 67,2 mln zł, co daje 1,5 zł na jedną akcję. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek, który będzie przedmiotem głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy PKP (PKPCARGO)

„– Naszym nadrzędnym celem jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Będąc spółką giełdową wracamy do dobrej praktyki rynkowej wypłaty dywidendy” – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Czesław Warsewicz dodaje, że dostrzega dobre perspektywy finansowe rysujące się przed Grupą PKP CARGO także w tym roku. Dzięki nim zarząd prognozuje, że zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2019 roku ma osiągnąć poziom 1 152,8 mln zł. To o 245 mln zł (+27 proc.) więcej niż za 2018 rok.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+