W 2018 roku Instal Kraków wypracował zysk netto w wysokości 32,1 mln zł, wobec 10,7 mln zł w roku poprzednim. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 15,9 mln zł do 38,6 mln zł, a przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 486,6 mln zł (408,4 mln zł w w roku poprzednim).  

W segmencie budowlano-montażowym INK (INSTALKRK) odnotował wzrost przychodów o 23,2% r/r, osiągają jeden z celów strategicznych, jakim jest zwiększenie udziału w rynku usług budowlano-montażowych, związanych z budową i modernizacją sektora energetycznego. „- Udział sprzedaży z umów związanych z inwestycjami w tym sektorze w przychodach całego segmentu budowlano-montażowego Spółki wzrósł do poziomu ponad 63%, to jest o niemal 10% r/r. Chcemy zachować lub zwiększyć ten poziom zaangażowania w kolejnych latach i umacniać swoją pozycję w obszarach swojej specjalizacji, w których od lat realizujemy skomplikowane zadania dla potrzeb nowoczesnego przemysłu, infrastruktury i środowiska” – komentuje Piotr Juszczyk, Prezes Zarządu Instal Kraków S.A.

Spółka wypracowała dobre wyniki również mieszkaniowym, którego przychody ze sprzedaży wyniosły 121,5 mln zł, co stanowi wzrost o 21,3% r/r. „- Głównym czynnikiem w/w rekordowych wzrostów była kumulacja w I i IV kwartale 2018 roku umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych w związku z zakończeniem realizacji kolejnych etapów inwestycji deweloperskiej przy ul. Przewóz” – mówi Piotr Juszczyk. W minionym roku Spółka zawarła 420 umów przenoszących własność, to jest o ponad 64% więcej niż w roku 2017.

Na dobre wyniki wpłynęła również lepsza rentowność kontraktów zagranicznych oraz poprawa sytuacji w spółce zależnej Frapol sp. z o.o., której zyski powróciły do poziomu z lat ubiegłych po przejściowych trudnościach z roku 2017.