Sąd Rejonowy w Lublinie zawiesił postępowanie egzekucyjne przeciwko URS (URSUS) na okres 3 miesięcy. Postępowanie jest prowadzone przez komornika sądowego z wniosku PKOBP.

"Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 25 marca 2019 roku powziął informację (...) o dokonaniu przez Sąd zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józefa Ogorzałka z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres 3 (trzech) miesięcy." - czytamy w komunikacie