URS (URSUS) poinformował, że nie ziściły się warunki wskazane w umowie sprzedaży akcji spółki zależnej Ursus Bus. Warunkowa umowa sprzedaży wszystkich akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł została zawarta z PG Energy Capital Management 28 grudnia 2018 r.

„Tym samym ww. warunkowa umowa sprzedaży wygasła bez zobowiązania do jakichkolwiek świadczeń stron, w tym świadczeń odszkodowawczych i zwrotu jakichkolwiek kosztów.” – czytamy w komunikacie