Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 kwietnia 2019 r. 26 714 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w marcu o 335.

Na początku marca 2019 r. spółka miała 26 379 klientów, a 1 kwietnia 2018 r. 24 065.