Zarząd PWX (POLWAX) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Spółka wypracowała w ubiegłym roku 17,56 mln zł, o 2% mniej w porównaniud o 2017 r.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy Polwax w 2016 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.