10 kwietnia 2019 BRAND 24 S.A. – właściciel autorskiego oprogramowania do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (software as a service) – złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego. Złożenie wniosku jest konsekwencją działań Zarządu Spółki podjętych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka realizuje obietnicę o przejściu na rynek główny, złożoną podczas IPO na NewConnect w styczniu 2018.

- Wprowadzenie B24 (BRAND24) na główny parkiet GPW to jeden z naszych celów na ten rok. Przejście z NewConnect na rynek główny mieliśmy w planach od samego początku, gdy wprowadzaliśmy spółkę do obrotu, będzie to kolejny milowy krok w rozwoju Brand24. Wyniki operacyjne i finansowe roku 2018 pokazały, że dotrzymujemy obietnic składanych inwestorom – chcielibyśmy, by było tak także w przypadku zapowiadanej zmiany rynku notowań. Nie planujemy przy tej okazji emisji akcji, gdyż środki już pozyskane od inwestorów oraz dostępne finasowanie bankowe są wystarczające, by dalej się rozwijać. Liczymy natomiast na to, że przeniesienie na główny parkiet GPW zwiększy zainteresowanie Spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy albo nie mogą albo nie są zainteresowani inwestycjami w spółki notowane na rynku alternatywnym, co w efekcie przyczyni się do wzrostu płynności akcji Brand24. Niezależnie od działań formalnych skoncentrowani jesteśmy na realizacji naszej strategii biznesowej - chcemy być globalnym liderem monitoringu internetu z bazą klientów liczącą nie kilka, jak obecnie, a 10 i więcej tysięcy użytkowników. Naszą ambicją jest osiągnięcie takiej skali w ciągu kliku najbliższych lat. Celem na ten rok jest dalszy dynamiczny wzrost, zgodny z założeniami programu motywacyjnego i kontynuacja rozwoju narzędzia oraz intensyfikacja zakrojonych na skalę globalną działań marketingowych oraz proi posprzedażowych. Już na koniec ub.r. ponad połowa naszych użytkowników pochodziła spoza Polski – mamy klientów z około 110 krajów i zakładamy, że klienci zagraniczni charakteryzujący się wyższym ARPU (średni przychód przypadający na klienta – average revenue per user) będą stanowić coraz liczniejszą grupę. Cieszymy się, że dzięki subskrypcyjnemu modelowi sprzedaży, nasze narzędzie dostępne jest zarówno dla małych lokalnych firm jak i globalnych marek, które coraz chętniej po nie sięgają - mówi Michał Sadowski Prezes Zarządu i Założyciel BRAND 24 S.A.

W związku z planowanym przejściem na główny parkiet GPW począwszy od sprawozdania za rok 2018 Grupa sporządza sprawozdania finansowe zgodne z MSR/MSSF. Rok 2018 Brand24 zamknął dwucyfrowymi dynamikami wzrostu:

  • przychodami ze sprzedaży na poziomie 11,8 mln PLN (wzrost o 59% z 7,6 mln PLN w 2017 roku),
  • zyskiem EBITDA w wysokości 0,1 mln PLN wobec straty 1,6 mln PLN w 2017 roku,
  • wzrostem liczby aktywnych klientów o 41% do 3,1 tys. użytkowników z 2,2 tys. na koniec 2017 roku.