Zgodnie z rekomendacją zarządu, do akcjonariuszy ASE (ASSECOSEE) trafi 26 220 922,36 z zysku netto spółki osiągniętego w 2018 r. oraz 764 088,16 złotych z kapitału rezerwowego. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,52 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki oznacza to dywidendę o stopie ok. 3,7%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 28.06.2019 r., natomiast dzień wypłaty ustalono na 11.07.2019 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Asseco SEE również trafiła dywidenda w wysokości 0,52 zł na akcję. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.