VTL (VISTAL) poinformował o zawarciu umowy z PNC Norge Infrastructure dotyczącej wykonania konstrukcji i montażu dwóch obiektów mostowych w Norwegii.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 40 mln NOK netto, czyli około 17,8 mln PLN netto.

„Umowa została zawarta pod warunkiem zaakceptowania Spółki przez Inwestora tj. Statens Vegvesen” – dodano w komunikacie