Bowim S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za 2018 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 369 mln zł, poprawiając wynik z 2017 roku aż o 21,2%. To najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii BOW (BOWIM).

Tym samym w 2018 roku przychody Grupy były wyższe o blisko 240 mln zł niż rok wcześniej, w którym osiągnęły poziom 1 130 mln zł. Zysk netto Bowimu przekroczył w ubiegłym roku 11,4 mln zł, z kolei zysk operacyjny Grupy wyniósł 32,6 mln zł.

- Za nami rekordowy rok, w którym sprzedaliśmy wyroby stalowe za blisko 1,4 mld zł. Skutecznie wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę rynkową i dzięki inwestycjom oraz ciężkiej pracy całego naszego zespołu zwiększyliśmy skalę działalności. Na osiągnięcie nieco słabszego wyniku operacyjnego i na poziomie netto główny wpływ miały odnotowane w IV kwartale spadki cen głównych składowych asortymentu, czyli m.in. blach gorącowalcowanych oraz prętów i profili – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

2018 rok był czasem realizowania ambitnej Strategii 2017-2020, zakładającej szereg inwestycji w infrastrukturę Grupy. W ostatnim czasie Bowim zakończył kompleksową zakładaną w „Strategii Inwestycyjnej” modernizację centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu, gdzie Spółka ma swoją siedzibę. Jednym z kluczowych etapów przedsięwzięcia była budowa magazynu wysokiego składowania, który po uruchomieniu znacząco zwiększa zdolności załadunkowe w Sosnowcu i pozwala Grupie na dalszy dynamiczny wzrost obsługiwanych wolumenów wyrobów stalowych.

- Magazyn wysokiego składowania, który pomieści ok. 4 tys. ton wyrobów stalowych, pozwala nam zwiększyć możliwości załadunkowe wyrobów długich do 6 metrów o ok. 40%. Tym samym z naszego centrum będzie wyjeżdżać znacznie większa liczba samochodów z wyrobami stalowymi, co wymiernie przyczyni się do zwiększenia osiąganych przez nas przychodów – dodaje Jacek Rożek.

Poza budową magazynu wysokiego składowania, modernizacja centrum w Sosnowcu do tej pory obejmowała wybudowanie i wyposażenie trzech estakad w nowoczesne suwnice, budowę nowej hali magazynowej oraz zainstalowanie kolejnych nowych suwnic w halach magazynowych. Łączny koszt przedsięwzięcia przekroczył 24 mln zł.

- To spora inwestycja, jednak jeszcze przed jej zakończeniem widzieliśmy w jak dużym stopniu przyczyni się do poprawy wyników Grupy. Skokowa poprawa obrotów w ubiegłym roku nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie zakończyli części etapów tej kompleksowej modernizacji. Od czasu gdy ruszyliśmy z magazynem wysokiego składowania, widzimy, że nasze możliwości są jeszcze większe. Warto przy tej okazji wspomnieć, że centrum magazynowo-dystrybucyjne w Rzeszowie, którego budowę zakończyliśmy w maju 2018 r., bardzo pozytywnie wpływa na osiągane wyniki w segmencie detalicznym. Nie spoczywamy na laurach i kontynuujemy realizację strategii 2017-2020 – podsumowuje Jacek Rożek.

Strategia Bowimu na lata 2017-2020 zakłada inwestycje o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Dotychczasowe nakłady przekroczyły 32 mln zł.