Sprzedaż grupy wyniosła w ubiegłym roku 3,13 mld zł wobec 3,09 mld zł rok wcześniej. Przychody były zatem o jedynie 1,3% wyże niż w 2014. Biorąc jednak pod uwagę negatywny trend trwający od 2009 roku, nawet niewielki wzrost przychodów należy uznać za pozytywną informację.

„Rok 2015 był trudny dla rynku piwa zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. Utrzymująca się intensywna konkurencja cenowa w połączeniu z dalszym wzrostem znaczenia nowoczesnego kanału sprzedaży, w tym przede wszystkim dyskontów, doprowadziła do spadku cen piwa. Te trendy rynkowe pozostają wyzwaniem dla rentowności całej branży.” – komentuje w liście do akcjonariuszy prezes grupy Guillaume Duverdier

Mimo presji na obniżkę cen ze strony sieci handlowych, grupa sprzedała w ubiegłym roku najwięcej piwa od 2009 roku. Za całość wzrostu odpowiadają własne marki piwa, których udział w przychodach wzrósł do 82% (+3 p.p). Udział napojów alkoholowych i bezalkoholowych zanotował w 2015 spadek zarówno pod względem wartościowym jak i ilościowym.

Największy wpływ na wyższą sprzedaż miał oczywiście najważniejszy czynnik sezonowy, czyli ciepły sezon letni. Sprzedaży pomogła również nowa linia produktów w segmencie premium, nieobecność oferty konkurenta w jednej z sieci handlowych oraz udany powrót na rynek marki EB.

Wyższa sprzedaż nie przełożyła się na wzrost kosztów grupy. W efekcie przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji, koszty ogółem spadły w 2015 do 2,85 mld zł, czyli o 3,5% r/r.

„Oczekujemy, że restrukturyzacja dokonana w 2015 roku przyniesie dalsze oszczędności w roku 2016 i obniży nasze koszty do bardziej konkurencyjnego poziomu.” – zaznaczył prezes Guillaume Duverdier

Efekty restrukturyzacji są widoczne również na poziomie wyników grupy. Zysk operacyjny wzrósł do 283,6 mln zł (+101% r/r), natomiast zysk netto do 298,1 mln zł (+87% r/r). Tak wysoki zysk netto pozwala mieć na nadzieję na sowitą dywidendę, którą spółka wypłaca nieprzerwanie od 2006 roku.

Grupa koncentruje się na umacnianiu własnych marek piwa, rezygnując z dodatkowych działalności. Na początku roku sprzedała 80% udziałów w spółce dystrybucyjnej Distribev, zakończyła również działalność spółki Trans-Trade Żywiec, wydzielając tym samym usługi transportowe na zewnątrz grupy.

"Spodziewamy się, że rynek piwa w 2016 roku pozostanie na podobnym poziomie w ujęciu ilościowym, natomiast w ujęciu wartościowym nieznacznie spadnie. Wszelkie nowe podatki pośrednie (np. podatek od sprzedaży w sieciach) wpłyną w sposób negatywny na ten trend. (…) W 2016 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. będzie kontynuować strategię budowania silnych marek, poprawy jakości obsługi Klienta i dystrybucji oraz dalszej koncentracji na odpowiadaniu na potrzeby konsumentów." - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.