W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczynają się zapisy na akcje Pharmeny. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 30 kwietnia. Cena emisyjna została ustalona na 6 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 15,3 mln zł, które  przeznaczy przede wszystkim na rozwój nowej gałęzi biznesu – suplementów diety. W piątek 12 kwietnia PHR (PHARMENA) przeniosła swoje notowania z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Oferta publiczna obejmuje 2.638.516 akcji zwykłych serii E. Emisja odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Vestor Dom Maklerski S.A.

- Kontynuacja dalszego rozwoju Spółki wymaga wsparcia finansowego. Na realizację naszych celów potrzebujemy ok. 15 mln zł. Pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów, ale przede wszystkim chcemy zaistnieć w Europie jako jedyny producent suplementów diety zawierających innowacyjny
i opatentowany składnik – cząsteczkę 1-MNA. Naszym priorytetem w najbliższym czasie jest zwiększenie dostępności tych produktów oraz umocnienie nowej marki Menavitin na rynku. Wierzymy, że Inwestorzy docenią nasz model biznesowy i dobre perspektywy branży, w której działamy -
mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pharmena S.A.

12 kwietnia br. akcje Pharmeny zadebiutowały na Głównym Rynku GPW. Spółka po blisko jedenastu latach obecności na NewConnect przeszła na rynek regulowany.

Cele emisyjne:

Pharmena chce pozyskać ok. 15,3 mln zł z emisji akcji serii E w ramach oferty z prawem poboru. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele:

Większość funduszy pozyskanych z emisji w kwocie 12,3 mln zł (w tym spłata pożyczki 6,0 mln zł), Spółka przeznaczy na wprowadzenie suplementów diety do sprzedaży w Polsce i częściowo
w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pharmena planuje w ciągu roku rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki parasolowej.

Kolejne 2,0 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na przygotowanie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia.

Kwota 0,5 mln zł posłuży przeprowadzeniu badań nad lekiem 1-MNA w modelach zwierzęcych obejmujących nowe wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). Koszty badań na modelach zwierzęcych oraz przygotowań protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy IIB leku 1-MNA oszacowano na 1,0 mln zł. Proces badań nad lekiem w powyższych wskazaniach potrwa ok. 9-12 miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest na 2020 r. Stłuszczeniowe zapalenie wątroby jest jednostką chorobową, dla której nie zarejestrowano jeszcze leku, a szacowana światowa wartość rynku do 2025 r. wyniesie ok. 35-40 mld USD. Natomiast tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której nadal poszukuje się efektywnych terapii. Światowa wartość tego rynku wynosi obecnie ok. 5 mld. USD.

Część środków pozyskanych w ramach oferty (6,5 mln zł) zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, których w lutym 2019 r. udzielili Spółce jej większościowi akcjonariusze. Celem pożyczek było udzielenie Pharmenie finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E.

Wyniki finansowe:

Pharmena w dniu 21 marca 2018r. opublikowała jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe
za 2018 rok.

W 2018 roku skonsolidowana strata netto Spółki zmniejszyła się do 0,5 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 4,4 proc. względem tego samego okresu 2017 r. Spółka zamierza utrzymać wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych dzięki rozpoczęciu działalności w segmencie produkcji suplementów diety.

Harmonogram Oferty Akcji serii E:

Dokumenty dotyczące Pharmeny oraz oferty dostępne są na stronie internetowej Spółki www.pharmena.eu oraz Oferującego: www.vestor.pl.