Do akcjonariuszy RBS (ROBINSON) trafi ponad 129 tys. zł zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,07 zł na akcję. 

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 lipca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 11 lipca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend Robinson Europe znajduje się na jej profilu dywidendowym.