Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd KST (KONSSTALI) zarekomendował niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i proponuje przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Ostatnia dywidenda, równa 2 zł na akcję, trafiła do akcjonariuszy Konsorcjum Stali w 2018 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.