Przychody ze sprzedaży HEL (HELIO) w okresie styczeń - marzec 2019, czyli w III kwartale 2018/2019, wyniosły wstępnie 42,7 mln zł względem 49,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zarząd podał także, że o ile nie wystąpią nietypowe zdarzenia należy spodziewać wyniku finansowego netto na poziomie ok. 1 mln zł. W okresie styczeń - marzec 2018 było to 3,49 mln zł.

W opinii Zarządu HELIO S.A. czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki w przedmiotowym okresie było zmniejszenie rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży, będących konsekwencją uprzednich podwyżek na rynku surowcowym. Dodatkowo wzrosły koszty działalności operacyjnej, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii” – czytamy w komunikacie

Zwrócono także uwagę na wyjątkowo późny termin tegorocznych świąt Wielkanocy (druga połowa kwietnia w 2019 względem końca marca w 2018), co wpłynęło na  przesunięcie się części przychodów spółki na kolejny kwartał i niższą sprzedaż w III kwartale 2018/2019.