CIE (CIECH) oraz spółki zależne, Ciech Soda Polska, Ciech Sarzyna, Ciech Soda Romania, Ciech Energy Deutschland GmbH oraz Ciech Soda Deutschland zawarły trzy umowy kredytów odnawialnych.

Umowy zostały zawarte z PEO (PEKAO) na kredyt do kwoty 300 000 000 PLN, z BNP (BNPPPL) do kwoty 92 787 500 PLN oraz z Banco de Sabadell do kwoty 25 000 000 EUR.

„Oprocentowanie każdego z Kredytów Odnawialnych jest zmienne i będzie ustalane w oparciu o stawkę bazową WIBOR / EURIBOR powiększoną o marżę określoną w odpowiedniej Umowie Kredytów, której wysokość jest uzależniona od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Średnia marża początkowa Kredytów Odnawialnych wynosi ok. 1,0%” – dodano w komunikacie