Zarząd British Automotive Holding rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 14 543 148,2 zł, czyli prawie 41% zysku netto wypracowanego w 2018 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,35 zł.

W formie zaliczki akcjonariusze BAH (BAHOLDING) otrzymali już 0,26 zł z tej kwoty, a pozostałe 0,09 zł zarząd spółki proponuje wypłacić w dwóch transzach.

  • W pierwszej racie, 17 czerwca 2019 r. zostałoby wypłacone 0,04 zł na akcję;
  • W drugiej, wypłaconej 6 września 2019 r., do akcjonariuszy trafiłoby pozostałe 0,05 zł na akcję.

Dniem dywidendy dla obu transz byłby 7 czerwca 2019 r.

Uzasadnieniem zamiaru wypłaty dywidendy w części (…) jest realizacja polityki dywidendowej Spółki (…) która docelowo zakłada wprowadzenie kwartalnych wypłat zysku dla Akcjonariuszy, jako dywidendy właściwej oraz jako zaliczki na poczet dywidendy. Unikatowość wdrożonej polityki dywidendowej pozwala Akcjonariuszom otrzymywać stały dochód, niezależnie od potencjału wzrostu wartości spółki upodabniając pod względem ekonomicznym akcje spółki do dłużnych papierów wartościowych wypłacających regularnie kupony odsetkowe przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprzedaży akcji na GPW. Zarząd planuje dokonywanie regularnych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w dalszym ciągu zwiększać atrakcyjność akcji Emitenta dla Akcjonariuszy, poprzez regularne zapewnianie im udziałów w wypracowanym zysku” – wyjaśniono w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły