Szacunkowe przychody ULG (ULTGAMES) były w I kwartale 2019 r. równe 1,42 mln zł. Wstępny zysk brutto wyniósł w tym okresie 0,71 mln zł, natomiast zysk netto 0,67 mln zł.

„Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w I kwartale 2019 r. nie zostały ujęte przychody z gier mających premierę na konsoli Nintendo Switch w miesiącu marcu 2019 r. - z uwagi na specyfikę rozliczeń zostaną one zaksięgowane, po otrzymaniu stosownych raportów, na początku miesiąca maja 2019 r” – dodano w komunikacie

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 r. spółka wypracowała przychody równe 0,83 mln zł i zysk netto na poziomie 0,22 mln zł.