Do akcjonariuszy CLN (CLNPHARMA) trafi 10,8 mln zł zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,24 zł na akcję. 

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 kwietnia 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 13 maja 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend Celon Pharma znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły