W I kwartale 2019 r. sprzedaż WWL (WAWEL) spadła o 10,7% r/r do poziomu 142,27 mln zł. Spółka wypracowała w tym okresie 20,81 mln zł zysku operacyjnego wobec 32 mln zł w I kwartale 2018 r.

Zysk netto spadł w I kwartale 2019 do 17,19 mln zł w porównaniu do 26,16 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Zdaniem władz spółki niższe wyniki są możliwe również w kolejnych kwartałach.

„Do głównych zagrożeń i czynników ryzyka należy zaliczyć:

  • możliwy spadek sprzedaży w ujęciu r/r w kolejnych kwartałach br., na co wskazują ostatnie miesiące działalności. Na dzień dzisiejszy trudno jest precyzyjnie oszacować skalę ewentualnego obniżenia sprzedaży, a w związku z tym skutki i wpływ spadku sprzedaży na wyniki Emitenta w 2019 roku.
  • wzrost cen podstawowych surowców do produkcji (gł. ziarna kakaowego),
  • wystąpienie niekorzystnych dla Spółki zmian kursów walutowych (gł. EUR, USD, GBP), co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost kosztów zakupu surowców z importu” – czytamy w sprawozdaniu

Szczegółowe dane finansowe Wawel są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.