BoomBit S.A., międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych, poinformował o przydziale akcji w swojej pierwszej ofercie publicznej akcji. Zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych okazało się bardzo duże – liczba zapisów w tej transzy wyniosła 3 183, a stopa redukcji wyniosła 53,45%. Wartość oferty BoomBit wyniosła 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł), a kapitalizacja Spółki w momencie debiutu na GPW osiągnie ok. 255 mln zł.

Liczba blisko 3,2 tys. zapisów stawia IPO Spółki na 6. miejscu pod względem popularności ofert wśród inwestorów indywidualnych na GPW w ostatnich czterech latach. Pod tym względem większymi ofertami mogą się pochwalić m.in. Play, Wirtualna Polska, czy Dino Polska. Jeśli chodzi o branżę gamingową – jest to największa liczba zapisów inwestorów indywidualnych w historii GPW.

- Liczba złożonych zapisów oraz stopa redukcji mówią same za siebie. Łączna wartość zapisów inwestorów indywidualnych po cenie, po której składano zapisy, wyniosła blisko 53,5 mln zł. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować inwestorom za zaufanie. Pozyskane środki umożliwią nam rozwój i realizację wszystkich naszych planów prezentowanych w trakcie trwania IPO. Mamy nadzieję, że w kolejnych kwartałach pokażemy pełny potencjał Spółki, co istotnie przełoży się na wzrost jej wartości – mówi Marcin Olejarz, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu BoomBit S.A.

Zgodnie z wcześniej dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701.500 walorów z 1.300.000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono pozostałą część nowo emitowanych akcji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1.148.500 akcji.

Na sprzedaż 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy składa się 275 tys. akcji należących do We Are One Ltd., 137.500 akcji należących do p. Karoliny Szablewskiej-Olejarz oraz 137.500 akcji należących do p. Marcina Olejarza. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze objęci są 12-miesięcznym lock-upem.

Do obrotu na GPW wprowadzonych ma zostać 7.300.000 akcji. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest w maju br. Oferującym i Doradcą Finansowym jest Vestor Dom Maklerski, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Trigon Dom Maklerski, natomiast w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz DM BDM.