Elemental Holding – europejski lider w recyklingu elektroniki i katalizatorów – w 2018 roku osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,78 mld zł, co oznacza wzrost o 28% rok do roku. Wynik EBITDA wyniósł 64 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26 mln zł.

Za nami kolejny, już ósmy rok notowania EMT (ELEMENTAL) na rynku regulowanym. Przychody spółki nadal rosły w dwucyfrowym tempie, a wyniki operacyjne są lepsze w każdym aspekcie w stosunku rok do roku, Chciałbym podkreślić, że osiągnęliśmy dobre wyniki – mimo iż w przeciwieństwie do lat poprzednich spółka w 2018 roku nie dokonała żadnych akwizycji. Ponad 20% wzrost został wygenerowany wyłącznie z działalności organicznej, za którą z kolei stoi szeroko prowadzony i zapowiedziany program optymalizacji operacyjnej oraz finansowej wszystkich spółek z grupy kapitałowej Elemental Holding. Nasza strategia jest niezmiennie oparta na wspinaniu się w górę łańcucha dostaw przez coraz głębsze przetwarzanie odpadów metalowych. Jak tylko zakończymy zasadniczą fazę optymalizacji działalności operacyjnej, co powinno nastąpić w II kwartale 2019 r., zamierzamy powrócić do konsolidacji rynku. Tym razem zmierzymy się prawdopodobnie z akwizycjami poza rynkiem europejskim. Chcemy doprowadzić do tego, aby Elemental Holding w zajmowanych obecnie segmentach w dłuższej perspektywie był jednym z globalnych liderów. Zarówno pod kątem wolumenów, jak i zaawansowania technologicznego” – powiedział Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

W listopadzie 2018 Elemental Holding podpisał 3 listy intencyjne w sprawie sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej fabryki do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu sprzętu chłodniczego. Spółka rozważa budowę nowej fabryki o rocznej zdolności około 30 000 ton. Listy intencyjne zostały zawarte z wiodącymi organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Łączny wolumen popytu na usługi recyklingu, wynikający z zawartych listów przekracza 40.000 ton rocznie.