Zarząd LC Corp rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 120 840 743,97 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,27 zł.

Poza całym ubiegłorocznym zyskiem, do akcjonariuszy ma dodatkowo trafić kwota 2 179 626,27 zł pochodząca z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji LCC (LCCORP) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 10,7%.

"Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na dzień 19 sierpnia 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r" - dodano w komunikacie

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to najwyższa dywidenda w historii spółki. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły