Zarząd Ulitmate Games rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1,83 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,35 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji ULG (ULTGAMES) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 1,6%.

Tegoroczna dywidenda ma nie być jednak wyjątkiem, a spółka zamierza regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd Ultimate Games przyjął dziś także uchwałę dotyczącą polityki dywidendowej na kolejne lata.

"Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gry planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku a po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier" - czytamy w komunikacie

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu dotyczącą dywidendy, będzie to pierwsza dywidenda w historii spółki. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły