Wschodząca gwiazda

Mimo obniżenia ceny docelowej z 5,4 zł do 5,1 zł, zdaniem zespołu DM BOŚ akcje ASB (ASBIS) w dalszym ciągu pozostają jednymi z najwyższym potencjałem wzrostu. Biorąc pod uwagę aktualny kurs, taka inwestycja może przynieść stopę zwrotu niemal 94%.

Analitycy nie tylko obniżyli jednak swoją wycenę akcji spółki, ale spodziewają się także spadku przychodów w kolejnych latach i 8,5 mln USD zysku netto w 2019 r., czyli wyniku bliżej dolnej granicy prognozy zarządu. Gdzie jest zatem haczyk? Oczekują się bowiem znaczącego umocnienia udziału własnych marek produktów (m.in. smartfonów, tabletów czy czytników) w łącznych przychodach, co może przełożyć się na poprawę rentowności na sprzedaży (do 4,8% z 4,7% w  2018 r.).

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Analitycy BOŚ DM widzą spory potencjał do wzrostu również na akcjach innej spółki, a mianowicie UNT (UNIMOT). W swojej rekomendacji znacząco podnieśli cenę docelową z 13,8 zł do 21,5 zł i podtrzymali zalecenie „kupuj”.

Jak zaznaczyli, pomimo wzrostu notowań Unimotu z początku rok, spółka ma w dalszym ciągu fundamentalny potencjał do wzrostu. Ich zdaniem restrukturyzacja spółki przynosi efekty, a cięcia kosztów i wyższe marże w zauważalny sposób przełożą się na wzrost wyników. Prognozują, że w 2019 r. spółka wykaże 21,3 mln zł zysku netto (0,1 mln zł w 2018 r.), a skorygowana EBITDA wzrośnie do 41,5 mln zł.

"Naszym zdaniem, jest prawdopodobne, że to zapotrzebowanie w 2019 roku się odwróci, głównie pod wpływem wzrostu zobowiązań handlowych. Ewentualna poprawa operacyjnych przepływów pieniężnych w połączeniu z wyższymi zobowiązaniami handlowymi mogłaby mieć pozytywny wpływ na poziom długu netto spółki na koniec 2019 roku" – dodano w raporcie

Po dłuższej nieobecności do naszego zestawienia wraca rekomendacja przygotowana przez Dom Analiz SII. Analitycy zaktualizowali swoją wycenę akcji MEX (MEXPOLSKA), podnosząc cenę docelową do 7,07 zł i utrzymując zalecenie „kupuj”.

W ich ocenie rozwój sieci własnych lokali spółki spowolni, jednak motorem dla wyników może być rozwój sieci franczyzowej. Analitycy prognozują 24 lokale tego typu w 2023 r. (8 obecnie). Taki model ogranicza wprawdzie zyski, ale wymaga niższych nakładów inwestycyjnych i charakteryzuje się mniejszym ryzykiem. Wynikom spółki może dodatkowo pomóc obniżenie stawki podatku CIT z 15% do 9%.

Natomiast zespół Santander BM jest zdania, że akcje MVP (MARVIPOL) są obecnie handlowane z 65% dyskontem do swoich aktywów netto. Według nich jest to częściowo uzasadnione, m.in. niskim ROE i brakiem dywidendy, jednak obecne dyskonto jest ich zdaniem zbyt wysokie.

"Oczekujemy, że spółka istotnie zwiększy swoje zyski w latach 2020–2021, dzięki planowanym przekazaniom wysokomarżowych projektów. Rekordowa liczba mieszkań oferowanych do sprzedaży powinna wspierać wolumeny sprzedaży w 2019 r., co może pozytywnie wpływać na cenę akcji" – uzasadniają

W rekomendacji podnieśli swoją wycenę akcji dewelopera do 7 zł z 6,7 zł wcześniej, dając im tym samym 85% potencjał wzrostu. Eksperci w dalszym ciągu rekomendują też ich zakup.

 

Znak zapytania

Kupuj vs Sprzedaj. CCC nie otrzymało w ubiegłym miesiącu wielu rekomendacji, ale te opublikowane nie mogły bardziej się od siebie różnić. W zależności do tego, którą wybierzemy, akcje CCC mogły mieć przed sobą szansę na 27% wzrost, albo -15% spadek. Mogły, w dniu wydania rekomendacji. Po ostatnich spadkach nawet rekomendacja "sprzedaj" zawiera wyższą cenę docelową niż rynkowa. Mimo to w dalszym ciągu najlepiej poznać oba punkty widzenia.

Pierwsza, optymistyczna jest autorstwa zespołu DM mBanku. Ich zdaniem notowania spółki powinny wspierać wyniki sprzedażowe w kolejnych miesiącach (m.in. dzięki efektowni niskiej bazy) oraz istotna poprawa EBITDA r/r. Analitycy prognozują, że spółka wypracuje 783 mln zł, nieco mniej niż 800 mln zł, które jest celem zarządu wyznaczonym w programie motywacyjnym.

Do inwestycji w CCC nie są przekonani natomiast analitycy DM BOŚ. Analogiczna prognoza EBITDA to 665,1 mln zł, a oczekiwany wzrost sprzedaży, podobnie jak rozwój e-commerce są ich zdaniem już uwzględniony w kursie.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia
Instytucja
Link
ASB (ASBIS) 08.04.2019 8:55 DM BOŚ

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33003157,dm-bos-obnizyl-cene-docelowa-akcji-asbisu-do-5-1-zl

UNT (UNIMOT) 04.04.2019 08:20 DM BOŚ

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32973504,dm-bos-podwyzszyl-cene-docelowa-akcji-unimotu-do-21-5-zl

MEX (MEXPOLSKA) 15.04.2019 08:00 Dom Analiz SII

https://www.domanaliz.pl/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-15-Rekomendacja_Mex_Polska.pdf

MVP (MARVIPOL) 09.04.2019 - Santander BM

http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33029034,santander-bm-podniosl-cene-docelowa-strong-marvipol-strong-u-do-7-zl

CCC 02.04.2019 08:58 DM mBank

https://www.mdm.pl/ds-server/34382?ticketSource=ui-pub

CCC 16.04.2019 08:50 DM BOŚ

http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33060577,dm-bos-obniza-rekomendacje-ccc-do-sprzedaj