BRS (BORYSZEW), Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 zawarły porozumienie dotyczące ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji IPX (IMPEXMET).

W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, Strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Impexmetal posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Impexmetal” – czytamy w komunikacie

Porozumienie zawarto do momentu zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal.