TXM S.A. w restrukturyzacji, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformowała o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Tym samym Spółka może zintensyfikować proces restrukturyzacji, który ma pozwolić na usprawnienie funkcjonowania sieci oraz zapewnić odbudowę jej rentowności w przyszłości.

- Po długim oczekiwaniu udało nam się zrealizować ważny etap procesu restrukturyzacji – bo tak traktujemy otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Spółka w normalnym trybie prowadzi bieżącą działalność, a jej sytuację oceniamy jako stabilną - mówi Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu TXM. - Od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego istotnie zmienia się sytuacja płynnościowa Spółki. Nie wolno nam spłacać żadnych zobowiązań powstałych przed jego otwarciem, gdyż będą one objęte układem. Jednocześnie od dnia formalnego rozpoczęcia restrukturyzacji musimy na bieżąco regulować wszystkie bieżące koszty, które obejmują m.in. czynsze oraz dostawy towarów. To usprawni nasze prace i pozwoli na lepsze zatowarowanie sklepów, co będzie wspierać sprzedaż sieci - dodaje.

Intencją Spółki jest, aby wszystkie zobowiązania objęte układem (te powstałe przed dniem 15 maja 2019 r.) zostały w pełni zaspokojone, częściowo w formie ich konwersji na akcje nowej emisji TXM, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty.

- Wierzymy, że propozycja restrukturyzacji zadłużenia to jedyny słusznie obrany kierunek w obecnej sytuacji i że nasi wierzyciele zdecydują się na zawarcie układu, gdyż jest to dla nich mimo wszystko najkorzystniejszy możliwy scenariusz - mówi Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM.

– W ostatnich tygodniach, podczas spotkań z dostawcami towarów, otrzymaliśmy potwierdzenie ich poparcia dla planu restrukturyzacji i deklaracje gotowości do dalszej współpracy handlowej - dodaje.

- Jesteśmy przekonani, że efektem naszych działań w horyzoncie 2-3 lat będzie przywrócenie rentowności TXM - podsumowuje Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu TXM.

Sieć TXM na koniec marca składała się z 375 sklepów o łącznej powierzchni 100,0 tys. m2.