Zarząd Grupy Azoty Puławy rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 33,64 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,76 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji ZAP (PULAWY) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 1,9%.

Pozostała część ubiegłorocznego zysku w kwocie 90,75 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Puław trafiła dywidenda równa 4,46 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły