Sunex może zaliczyć pierwszy kwartał 2019 r. do udanych. Przychody spółki wzrosły w tym okresie o niemal 40% do 14,6 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 1,2 mln zł wobec 0,33 mln zł w I kwartale 2018 r. SNX (SUNEX) wypracował w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. zysk netto równy 0,83 mln zł w porównaniu do 0,24 mln zł wygenerowanych w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

(…) należy podkreślić, iż w związku z tym, że pierwsze miesiące roku, wiążą się co do zasady z ograniczoną sprzedażą wynikającą z występującej sezonowości działalności. Wysoki poziom sprzedaży za ten okres wpłynął na uzyskanie bardzo dobrych wyników Emitenta. Ten rekordowy poziom przychodów przy utrzymanym poziomie kosztów stałych, przełożył się bezpośrednio na znaczną poprawę rentowności we wszystkich poziomach działalności. Zysk na sprzedaży ukształtował się on na poziomie 1.271 tys. PLN. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do poziomu 18,2% w porównaniu do przeciętnej marży 14% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei stosunek wyniku na sprzedaży netto do przychodów ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wyniósł 8,7% w porównaniu do 3,8% za I kwartał 2018 r.” – czytamy w raporcie

Zarząd spółki zarekomendował także wypłatę pierwszej w historii spółki dywidendy. Do akcjonariuszy miałoby trafić 365 247,63 zł z ubiegłorocznego zysku, czyli 0,09 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Sunex, taka wypłata przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 1,7 %.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym. Natomiast kompletne dane finansowe są dostępne w zakładce analiza finansowa.