FMF (FAMUR) czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie, podpisały we wtorek 21 maja br., umowę na realizację dostaw sprzętu i świadczenia usług nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni „Osinnikowskaja” należącej do OOO „RUK”. Wartość umowy wynosi 22 823 079,00 Euro.

Zakres umowy przewiduje dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej oraz zestaw przenośników zgrzebłowych, w tym przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego, z urządzeniami pomocniczymi. Zgodnie z harmonogramem, urządzenia zostaną dostarczone do połowy listopada 2019.

– Rosja, to obok Kazachstanu i Turcji, nasz strategiczny rynek eksportowy, dlatego bardzo cieszy nas fakt wyboru naszej oferty przez tamtejszego kontrahenta. Wysoka jakość rozwiązań oraz konkurencyjne warunki świadczenia usług oferowane przez Grupę FAMUR spółkom wydobywczym w Polsce i za granicą pozwala aktywnie promować polską myśl technologiczną i markę Made in Poland na świecie. Podpisanie umowy na dostawę pakietu urządzeń do kopalni Osinnikowskaja to kolejny krok na drodze unowocześniania procesu wydobycia oraz zwiększania jego efektywności przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy w górnictwie – podkreśla Adam Toborek, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży eksportowej Underground, FAMUR SA.

Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok 33 proc. W ostatnim czasie spółka pozyskała znaczące kontrakty na rynku krajowym, w Kazachstanie oraz Chinach. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak Australia, USA i Kanada.