• Raportowana EBITDA Grupy Pfleiderer w I kwartale br. wyniosła 20,8 mln euro wobec 36,5 mln euro w analogicznym okresie 2018 r.
  • Skorygowana EBITDA sięgnęła 27,9 mln euro w porównaniu do 37,3 mln euro w I kwartale ub.r.
  • Przychody zmalały o 2,4% r/r do 262,3 mln euro ze względu na silniejszą konkurencję na rynku surowych płyt wiórowych, zmniejszanie zapasów przez wybranych klientów oraz czasowe wstrzymanie produkcji w zakładzie w Baruth. Jednocześnie sprzedaż produktów z wartością dodaną wzrosła o 1,8% r/r.
  • Pfleiderer obserwuje odwrócenie negatywnych trendów cenowych dla wybranych surowców, co obok wdrażanych inicjatyw efektywnościowych powinno przełożyć się na poprawę wyników w kolejnych kwartałach.

Skonsolidowane przychody PFL (PFLEIDER), wiodącego europejskiego producenta wyrobów drewnopochodnych dla przemysłu meblarskiego, wnętrzarskiego i budownictwa, w I kwartale 2019 r. zmalały o 2,4% r/r do 262,3 mln euro. Spadek ten wynikał z zaostrzonej konkurencji na rynku surowych płyt wiórowych, co negatywnie wpłynęło na ceny sprzedaży, a także zmniejszania zapasów przez niektórych klientów oraz nieplanowanego miesięcznego przestoju w produkcji płyt MDF/HDF w zakładzie Baruth z powodu pożaru, do którego doszło na początku stycznia. Pozytywny wpływ na łączne przychody miała natomiast sprzedaż produktów z wartością dodaną, która wzrosła o 1,8% r/r do 152,3 mln euro. Produkty te odpowiadały za dwie trzecie całkowitej sprzedaży w I kwartale br.

Spadek przychodów przełożył się także na wyniki finansowe. Raportowana EBITDA w I kwartale 2019 r. wyniosła 20,8 mln euro wobec 36,5 mln rok wcześniej. Skorygowana EBITDA, oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, sięgnęła natomiast 27,9 mln euro w porównaniu do 37,3 mln euro w I kwartale 2018 r.

– Pierwszy kwartał był trudnym okresem dla naszej firmy i całego rynku. Styczniowy pożar w naszym zakładzie produkcyjnym Baruth spowodował zmniejszenie produkcji i sprzedaży płyt MDF/HDF. Dzięki restrykcyjnym standardom z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego nikt nie ucierpiał. Produkcję wznowiliśmy na początku lutego, aczkolwiek konieczne było dostosowanie technologii produkcji i potrzebujemy trochę czasu, aby skalibrować wszystkie procesy produkcyjne i osiągnąć wcześniejszą wydajność. Sprzedaż produktów podstawowych była ponadto pod wpływem wzmożonej konkurencji na rynku, a na początku roku nadal obserwowaliśmy zmniejszanie zapasów przez niektórych klientów, którzy ograniczali zamówienia spodziewając się wolniejszego wzrostu gospodarczego. Warto jednak zauważyć, że już w samym marcu nasza sprzedaż wzrosła rok do roku, co dobrze wróży na kolejne kwartały. Pomimo gorszych wyników w pierwszym kwartale jesteśmy przekonani, że wdrożone w ramach naszej strategii inicjatywy ukierunkowane na wzrost przychodów i poprawę efektywności kosztowej przyniosą wymierne rezultaty. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do realizacji celów finansowych wyznaczonych na 2021 rok. Widzimy dobre perspektywy dla sprzedaży produktów z wartością dodaną, na przykład w segmencie mebli kuchennych, jak również pozytywne tendencje w zakresie cen drewna i chemikaliów, czyli głównych surowców wykorzystywanych w produkcji – skomentował dr Nico Reiner, dyrektor finansowy (CFO) Pfleiderer Group.

Pfleiderer niezmiennie kładzie nacisk na utrzymywanie kosztów pod kontrolą. W I kwartale br. trend obniżania kosztów ogólnego zarządu był kontynuowany (spadek o 2,4% r/r do 12,0 mln euro), podczas gdy koszty sprzedaży wzrosły tylko o 1,5% r/r/ do 33,9 mln euro. Łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły zaledwie o 0,6% do 46,4 mln euro, co odpowiadało 17,7% wartości sprzedaży w I kwartale tego roku.

– Spółka wdraża szereg inicjatyw oszczędnościowych i efektywnościowych w obszarze kosztów bezpośrednich i pośrednich (w tym dostosowanie składu receptur produktów, usprawnienie procesów), wydajności pracy (wydłużenie czasu pracy, zwiększenie produktywności) oraz kosztów ogólnego zarządu – wskazał dr Nico Reiner.

Wynik netto w I kwartale 2019 r. wyniósł -11,0 mln euro wobec 7,3 mln euro zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obok niższej sprzedaży, spadek ten wynikał głównie z obniżki marży brutto spowodowanej wyższymi kosztami surowców. Wpływ na wynik netto miały również nadzwyczajne koszty doradztwa (4,9 mln euro w I kwartale 2019 r.), utrata marży spowodowana pożarem w Baruth (2,7 mln euro) oraz odprawy pracownicze (0,3 mln euro).

1) z wyłączeniem czynników jednorazowych: kosztów strategicznego doradztwa wspierającego wzrost sprzedaży i efektywności operacyjnej (4,9 mln euro w I kwartale 2019 r.), wpływu pożaru w zakładzie w Baruth (1,9 mln euro) oraz odpraw pracowniczych (0,3 mln euro)