Zarząd TOA (TOYA) zarekomendował przeznaczenia całości zysku spółki za 2018 r. w kwocie 39 245 461,70 zł na kapitał zapasowy. Jednocześni proponuje aby 15 705 000 zł trafiło na realizację nabycia akcji własnych spółki.

Skup miałby dotyczyć maksymalnie 3 mln akcji spółki. Proponowana cena za akcję to 5,2-7,8 zł. Program skupu akcji miałby trwać nie dłużej niż do 31 maja 2020 roku.

„(…) przeprowadzenie nabycia akcji własnych leży w najlepszym interesie Akcjonariuszy TOYA S.A. a możliwość przeznaczenia ich do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, a także przeniesienia posiadania Akcji w związku z realizacją potencjalnych akwizycji w ramach dalszego rozwoju Spółki lub umorzenie potencjalnie przyczyni się do wzrostu wartości akcji Spółki TOYA S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w konsekwencji do wzrostu wartości zainwestowanego przez Akcjonariuszy kapitału” – napisano w komunikacie