Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ETX (EUROTAX) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,44 zł dywidendy na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Euro-Tax, oznacza to dywidendę o stopie ok. 11%.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 25 czerwca, natomiast dniem wypłaty 3 lipca 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Euro-Tax otrzymali 0,52 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły