Zarząd ODL (ODLEWNIE) poinformował o podjęciu uchwały w sprawie określenia ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych. Program ma dotyczyć skupu do 1 010 000 akcji, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego spółki.

Cenę po jakiej nabywane będą akcje ustalono na 3,5 zł.

Program rozpocznie się nie później niż 28 maja i potrwa maksymalnie do 21 czerwca 2019 r.