British Automotive Polska, spółka zależna BAH (BAHOLDING), otrzymała od Jaguar Land Rover Deutschland zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji dotyczących przedłużenia wcześniej wypowiedzianej umowy importerskiej.  

„Emitent informuje, że zamierza podjąć z JLR rozmowy w zakresie przedłużenia obowiązywania Umowy Importerskiej. Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedłużenie Umowy Importerskiej nie jest pewne i nie zależy jedynie od Emitenta, ale również od warunków na jakich będzie mogła zostać przedłużona Umowa Importerska, które zostaną przedstawione przez JLR w toku prowadzonych rozmów, a także od wyniku przeprowadzonych negocjacji” – napisano w komunikacie

Warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest zwiększenie planu sprzedażowego samochodów Jaguar Land Rover z obecnych 3 310 do 4 370 sztuk w roku fiskalnym 2019/2020.

W sierpniu spółka poinformowała, że umowa importerska wygaśnie 1 sierpnia 2020 r.