Zarząd Calesco poinformował o zmianie swojej wcześniejszej rekomendacji dotyczącej podziału zysku za ubiegły rok. Aktualna propozycja przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 299 581,81 zł, a nie jak wcześniej poinformowano 190 642,97 zł.

Rekomendowana wartość dywidendy na akcję wynosi więc aktualnie 0,11 zł, co biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji CLS (CALESCO) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 9,2%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Calesco trafiła dywidenda równa 0,02 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły