Spóła zależna CIE (CIECH), Verbis ETA otrzymała protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r. Postępowanie jest prowadzone przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie.

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT od części wkładu niepieniężnego (…) wniesionego przez CIECH na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. Zdaniem Urzędu, podstawę opodatkowania Aportu stanowi kwota równa wartości nominalnej objętych przez CIECH akcji Spółki Zależnej, wbrew interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz CIECH” – czytamy w komunikacie

W przypadku niekorzystnego dla spółki zakończenia postępowania, wynik skonsolidowany Ciech będzie obciążony kwotą 30 775 121,95 zł z tytułu VAT oraz odsetkami, które aktualnie wynoszą 13 520 818,00 zł.

„W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy CIECH wpływ może mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej” - dodano