Zarząd ATC Cargo rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 591 424,64 zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,24 zł. Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to pierwsza dywidenda w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji ATA (ATCCARGO) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,8%.

"Zarząd Spółki proponuje ponadto, aby dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy, wyznaczyć na 21 sierpnia 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2019 roku" - podano

Tegoroczna wypłata nie ma być też jednorazowa, a spółka chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami również w przyszłości. W tym celu zarząd przyjął politykę dywidendową spółki.

"Przygotowując coroczną rekomendację co do podziału zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd będzie każdorazowo oceniał bieżącą sytuację i płynność finansową Spółki, istniejące oraz mogące powstać w przyszłości zobowiązania, plany biznesowe i inwestycyjne oraz perspektywy rozwoju Spółki w aktualnych warunkach rynkowych i ekonomicznych" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły