Flemingo, spółka kontrolująca Ashdod Holdings, dominującego akcjonariusza BAL (BALTONA), poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w spółce.

„(…) w ramach powyższego procesu rozważane są m.in. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla Emitenta potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego” – czytamy w komunikacie

W związku z przeglądem, Baltona przewiduje przeprowadzenie wewnętrznych analiz dotyczących m.in. przeprowadzenia transakcji zbycia wybranych aktywów operacyjnych, pozyskania finansowania dłużnego, emisji akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych, zmian związanych z optymalizacją lub uproszczeniem struktury grupy czy zaangażowania nowego inwestora lub partnera strategicznego.