Pharmena S.A. – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, przydzieliła blisko 2,2 mln  oferowanych akcji nowej emisji z zachowaniem prawa poboru, pozyskując od Inwestorów 13,1 mln zł. Pozyskanie środków pozwoli zrealizować założenia strategii Spółki, której kluczowym celem jest wprowadzenie innowacyjnych suplementów diety Menavitin na rynek w Polsce i Europie.

Oferta publiczna obejmowała 2.638.516 akcji zwykłych serii E, po cenie 6 zł za jedna akcję. W trakcie subskrypcji inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 2.189.706 oferowanych przez Spółkę akcji.

- Oferta zakończyła się sukcesem i chciałbym serdecznie podziękować wszystkim inwestorom, którzy wzięli w niej udział. Odbieram to jako wyraz zaufania i poparcia dla zarządu i strategii Spółki. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrealizować kluczowe dla nas inwestycje, które powinny przełożyć się w dłuższej perspektywie na wzrost wyników i wyższą wycenę Spółki   - mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PHR (PHARMENA).

Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na wprowadzenie do sprzedaży w Polsce
i Europie suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Pozostała część pozyskanych  środków z oferty akcji będzie przeznaczona na przeprowadzenie badań nad lekiem
1-MNA na modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) i tętnicze nadciśnienie płucne (PAH)) oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek, których
w lutym br. udzielili Spółce jej większościowi akcjonariusze. Dzięki temu Spółka mogła szybciej zacząć realizować wybrane cele emisyjne. Zgodnie z zapowiedzią Zarządu, przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA na innych rynkach świata poza Europą (jeden z celów emisji) zostanie rozłożony w czasie i będzie finansowany z bieżącej działalności Spółki.

W grudniu 2018 r. Spółka oficjalnie uruchomiła sprzedaż pierwszego produktu Menavitin CARDIO. Pharmena planuje w 2019 r. rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki Menavitin. Proces uruchomienia sprzedaży nowych produktów związany jest z poniesieniem nakładów na założenie spółek celowych w wybranych krajach europejskich, a także z rozpoczęciem dystrybucji i marketingu. W lipcu 2018 r. została założona pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 mają powstać kolejne odziały Grupy Pharmena. Kraje brane pod uwagę przez Spółkę to rynki o największym udziale w rynku europejskim - Włochy, Francja oraz Wielka Brytania. W samej Europie do 2020 r. rynek suplementów diety będzie wart ok. 7,9 mld EUR. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Pharmenę kategorii suplementów diety w Europie w 2020 r. to ok. 1,35 mld EUR.

Oferującym akcje był Vestor Dom Maklerski S.A. Doradcą prawnym była kancelaria Chajec,
Don-Siemion & Żyto Sp. k., zaś doradcą finansowym 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Wspólnicy Sp.k. Wsparcie komunikacyjne zapewniła agencja InnerValue.