Zarząd PLW (PLAYWAY) poinformował, że po dokonaniu analizy możliwości wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r., ustalono, że obecny statut nie przyznaje zarządowi uprawnienia w tym zakresie.

„W związku z koniecznością zmian Statutu Spółki, co w dalszej kolejności powoduje m.in. potrzebę rejestracji zmian Statutu w sądzie KRS i brakiem pewności że ten proces przebiegnie sprawnie Zarząd odstępuje od wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r” – czytamy w komunikacie

Zarząd zapewnił też, że podejmie działania aby dywidenda z zysku za 2019 r. została wypłacona do końca pierwszego półrocza 2020 r. W tym celu publikacji raportów za 2019 r. i przyszłoroczne Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przyspieszone.

O możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. spółka informowała przy okazji rekomendacji dywidendy z zysku za 2018 r.

Za 2018 r. do akcjonariuszy PlayWay ma trafić 2,49 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły