Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 czerwca 2019 r. 27 265 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w maju o 263 .

Na początku maja 2019 r. spółka miała 27 002 klientów, a 1 czerwca 2018 r. 24 655.