Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusz Immobile chce wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Udostępnij

Radał Jerzy, główny akcjonariusz GKI (IMMOBILE), zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ spółki uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Zgodnie ze zgłoszonym projektem uchwały, do akcjonariuszy miałoby trafić 6 029 034,56 zł, czyli 0,08 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, taka kwota przełożyłaby się na stopę dywidendy równą ok. 2,9%.

Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy to 24 września 2019 r., a dzień wypłaty to 8 października 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus