Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VST (VISTULA) były w maju 2019 równe około 96,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2018 r. o około 42,4%.

Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym, czyli realizowane przez marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler i Bytom wzrosły w maju 2019 r. do około 61,3 mln zł, czyli o 58,7% r/r. Natomiast sprzedaż segmentu jubilerskiego (marka W.KRUK) wyniosła około 31,2 mln zł, o 20,2% więcej niż rok wcześniej.

Łącznie, od początku 2019 r. Grupa VRG osiągnęła przychody równe około 394 mln zł (+38,4% r/r). Za 248,7 mln zł wypracowanych przychodów odpowiadał segment odzieżowy, a 128,7 mln zł jubilerski. To odpowiednio 51,9% i 24,4% wzrost w stosunku do okresu styczeń – maj 2018 r.

„VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 54,1 % i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2018 roku o około 1,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2019 wyniosła około 51,4% i była wyższa o 0,6 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej VRG była na koniec maja 2019 równa 53,4 tys. m2. Sklepy Bytom odpowiadały za 16,1 tys. m2.