Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w maju 2019 r. wyniosły 11,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. sprzedaż spółki wzrosła o 7,6% r/r.

Salony własne spółki, w tym outlety, wygenerowały w ubiegłym miesiącu przychody na poziomie 10,2 mln zł.