Do akcjonariuszy Wielton trafi 19 923 750,00 zł z zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę najwyższej dywidendy w historii spółki, równej 0,33 zł na akcję. 

Przegłosowana dywidenda jest o 0,08 zł na akcję wyższa od tej rekomendowanej przez zarząd spółki. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji WLT (WIELTON) oznacza to dywidendę o stopie ok. 3,6%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 27 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły