Konsorcjum URSUS BUS otrzymało od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pismo o wykluczeniu z postępowania na opracowanie i dostawę pojazdów bezemisyjnych transportu publicznego.

„Powodem ww. stanowiska Zamawiającego jest niedostarczenie przez Konsorcjum URSUS BUS wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia” – podano w komunikacie

NCBiR unieważniło jednocześnie całe postępowanie.Oferta spółki dotyczyła opracowania i dostawy do 1 078 bezemisyjnych autobusów za łączną sumę 3,1 mld zł brutto (2,54 mld zł netto).

URS (URSUS) rozważy podjęcie działań odwoławczych.