Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Daniela Ozona pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW.

Pełnienie funkcji prezesa powierzono Robertowi Małłkowi, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.