Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze BRG (BERLING) zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za ubiegłym rok na kapitał zapasowy.

Zarząd spółki rekomendował wypłatę dywidendy równej 0,05 zł na akcję. Jeszcze wyższą wypłatę, bo 0,28 zł proponował akcjonariusz spółki, PKO BP Bankowy OFE.

W efekcie, akcjonariusze Berling nie otrzymają dywidendy pierwszy raz od 2011 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły