Do akcjonariuszy Tarczyński trafi 5,67 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,5 zł na akcję. 

Zarząd spółki rekomendował pozostawienie całości zysku za 2018 r. w spółce i niewypłacanie dywidendy.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji TAR (TARCZYNSKI) dywidenda o takiej wysokości przełoży się na stopę ok. 3,6%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 26 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły